pb connect

MindManager 8

 


MindManager 8 är ditt visuella verktyg för att effektivt hantera, formulera och organisera information och idéer.

Mindjet® MindManager® 8 är programvaran som hjälper individer att engagera sig att arbeta smartare, tänka kreativt, och spara tid genom visuellt fånga, organisera och effektivt kommunicera idéer och information. MindManager förbättrar kvalitén på det strategiska tänkandet, accelererar projekt och processplanering samt förbättrar produktiviteten.

Nyheter i MindManager version 8

  • Mindjet Player - skicka din MindMap till dynamic Adobe PDF.
  • Automated Task Management - Projektets slutdatum ändras efterhand som försättningarna ändras.
  • Integrated Microsoft Office File Editing - Öppna, se och ändra filerna
  • utan att lämna MindManager
  • Integrated Web Services - Lägg in data direkt från Google, Yahoo, Amazon, Microsoft, Facebook, m.m.
  • Embedded Web Browser - Se webb och PDF dokument direkt i MindManager.
  • Database Linker - Koppla till Oracle, MySQL, MS SQL Server, Excel, eller textfiler.
  • MindJet Connect - anslut och samarbeta via internet